علوم پایهrss

1520943801530429943688
توضیحاتعلم پایه و تکنولوژی نوظهور
تهران(تهران)
۲۰۰۰ تومان
1520943093459-1145914344
توضیحاتمجانی
تهران(تهران)
مجانی تومان
kleppner
توضیحاتمجموعه کتب کارشناسی فیزیک دانشگاهی به علاوه ی مدرسان کاملا نو
تهران(تهران)
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ریاضی نهم
توضیحات
اهواز
۲۰۰۰۰ تومان
نویسنده : محمد رضا اریسی و محمد هادی ابراهیمی
قیمت روی جلد : ۲۷۰۰۰
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ فارسی هشتم
توضیحات
اهواز
14.000 تومان
نویسنده : حمید طالب تبار
قیمت روی جلد : 21000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ فارسی نهم
توضیحات
اهواز
20.000 تومان
نویسنده : حمید طالب تبار
قیمت روی جلد : 30000
15187931195611231311568
توضیحاتدانشگاه علم و صنعت
تهران(تهران)
6.000 تومان
نویسنده : سید محمد ضیایی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سلام بدون خط خوردگی
1518792300197-969171125
توضیحاتدانشگاه علم و صنعت
تهران(تهران)
7.000 تومان
نویسنده : والتر رودین
مترجم : دکتر علی اکبر عالم زاده
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم بدون قلم خوردگی
images
توضیحاتدانشگاه علم و صنعت
تهران(تهران)
8.000 تومان
نویسنده : الکساندر م. مود
مترجم : دکتر علی مشکانی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم بدون خط خوردگی
قیمت روی جلد : 9800
_20180205_151410
توضیحاتپکیج ارشد ژنتیک پزشکی موسسه علوم و فنون معین با ۲۵۰ هزار تومن تخفیف
اندیشه
۳۰۰000 تومان
نویسنده : موسسه معین
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا سالم
قیمت روی جلد : 560000