علوم پایهrss

image
توضیحاتكتاب نو مي باشد،ساير كتب زمين شناسي هم موجود مي باشد جهت سفارش با شماره ٠٩٠٥٧٨١٢٦٢٧ تماس بگيريد
تهران(تهران)
٣٨٠٠٠ تومان
image
توضیحاتكتاب سالم و در حد نو مي باشد، ضمنا كتب ديگر زمين شناسي شامل پترولوژي رسوب شناسي محيط زيست زمين شناسي مهندسي نيز موجود ات
تهران(تهران)
٨٠٠٠ تومان
نویسنده : علي درويش زاده
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 10000
x9
توضیحاتسالم،تمیز و بدون خط خوردگی
قائنات
50.000 تومان
نویسنده : استل کی.مسیلیچ،هربرت میسلیچ،ژاکوب شرفکین
مترجم : علی پورجوادی-اسکندر علیپور-مرجان علیپور
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم،تمیز و بدون خط خوردگی
download
توضیحاتسالم،تمیز و بدون خط خوردگی
قائنات
35.000 تومان
نویسنده : دادلی ویلیامز،یان فلمینگ
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم،تمیز و بدون خط خوردگی
hgyfytfyt
توضیحاتسالم،تمیز و بدون خط خوردگی
قائنات
40.000 تومان
نویسنده : پروفسور نزر(NASER)
مترجم : دکتر عباس طائب
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم،تمیز و بدون خط خوردگی
75C01104
توضیحاتسالم،تمیز و بدون خط خوردگی
قائنات
45.000 تومان
نویسنده : لویس.اف.فایزر-کنت.ال.ویلیامسون
مترجم : دکتر مجید هروی-دکتر برهمن موثق-دکتر مهدی بکاولی-ابراهیم عامل محرابی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم،تمیز و بدون خط خوردگی
راهنمای واکنش های شیمی آلی-مایکل.میلام
توضیحاتنو و دست نخورده
قائنات
25.000 تومان
نویسنده : مایکل.ج.میلام
مترجم : عیسی یاوری-افسانه صدری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو و دست نخورده
شیمی تجزیه 1و2
توضیحاتنو و دست نخورده
قائنات
50.000 تومان
نویسنده : رسول دلیری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو و دست نخورده
شیمی تجزیه دستگاهی
توضیحاتنو و دست نخورده
قائنات
35.000 تومان
نویسنده : دکتر مجید سلیمانی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو و دست نخورده
file_140_7
توضیحاتنو و دست نخورده
قائنات
25.000 تومان
نویسنده : اداره چکیده نامه های شیمی،انجمن شیمی آمریکا
مترجم : مسعود حسن پور-علی پور جوادی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو و دست نخورده