مذهبیrss

20181003_091249
توضیحاتپاک است آن خداوندی که سنگ ها برای او تسبیح می گویند.
قم (قم)
نویسنده : سید مجتبی رضوی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 18000
جلد با تلفن
توضیحاتقیمت هدیه قرآن 27000 تومان احکام سه جلدی 9000 تومان خطبه غدیر 3000 تومان قابل ارسال به کل کشور با روش کرایه در مقصد
قم (قم)
27.000 تومان
نویسنده : مهدی محمودیان
مترجم : مهدی محمودیان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم است و چاپ چاپخانه اسوه می باشد
قیمت روی جلد : 27000
تفسیر قمی
توضیحاتعربی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : قمی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
التوحید
توضیحاتفارسی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : شیخ صدوق
مترجم : سلطانی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ سید الشهدا
توضیحاتفارسی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ امیر
توضیحاتفارسی / 2 جلدی / قیمت : 10درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ پیامبر
توضیحاتفارسی / تک جلدی / شرح زندگی پیامبر / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
آیینه داران آفتاب
توضیحاتفارسی / پژوهشی پیرامون یاران سیدالشهدا علیه السلام / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : محمد رضا سنگری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
الغدیر
توضیحاتعربی / 11 ج / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : علامه امینی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده شنده
کتاب العین
توضیحاتعربی / قیمت : 10 درصد پایین تر از قیمت روز قیمت روز : 60/000 تومان
تبریز
10% تخفیف به قیمت روز تومان
نویسنده : خلیل بن احمد فراهیدی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده