دانشگاهیrss

ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ دینامیک ماشین راهیان ارشد
توضیحات
تبریز
18.000 تومان
نویسنده : روح اله حسینی
قیمت روی جلد : 20000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ مکانیک سیالات
توضیحات
تبریز
40.000 تومان
نویسنده : دکتر بهزاد خدا کرمی
قیمت روی جلد : 42000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ فارسی جامع-جلد اول(دهم و یازدهم)-پایه-کنکور جدید(نطام جدید)
توضیحاتکتاب را استفاده نکردم. بدلیل تغییر رشته نیازی ندارم
تالش
35.000 تومان
نویسنده : دکتر ابوالفضل غلامی-افشین محی الدین-دکتر جلال الدین دهقانی-امیر افضلی
قیمت روی جلد : 52000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ انگلیسی جامع-پایه-جلد اول(دهم و یازدهم)-کنکور جدید(نظام جدید)
توضیحاتکتاب را استفاده نکردم. بدلیل تغییر رشته نیازی ندارم
تالش
25.000 تومان
نویسنده : دکتر رضا کیاسالار
قیمت روی جلد : 39000
photo_2018-07-06_01-13-53
توضیحاتسالم - بدون خط خوردگی
تهران(تهران)
45.000 تومان
نویسنده : دکتر نعمت‌اللهی-جعفری دهکردی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 52000
photo_2018-07-06_01-08-50
توضیحاتسالم و دست نخورده- بدون خط خوردگی
تهران(تهران)
40.000 تومان
نویسنده : مهندس نامی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و دست نخورده- بدون خط خوردگی
قیمت روی جلد : 48000
photo_2018-07-06_01-02-15
توضیحاتسالم و بدون خط خوردگی
تهران
45.000 تومان
نویسنده : دکتر طالقلنی-فریمانی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا سالم
قیمت روی جلد : 52000
photo_2018-07-06_00-54-14
توضیحاتکاملا نو و سالم- استفاده نشده
تهران(تهران)
18.000 تومان
نویسنده : آر.ای.آدامز
مترجم : علی اکبر عالم زاده
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو و سالم- استفاده نشده
قیمت روی جلد : 25000
photo_2018-07-06_00-46-45
توضیحاتکتاب کاملا تمیز و دست نخورده است جز فصل اول که کمی هایلات شده است و باقی فصل‌ها تمییز است.
تهران(تهران)
20.000 تومان
نویسنده : ساعتیان-احمدی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 24000
photo_2018-07-06_00-39-33
توضیحاتفقط فصل اوا کمی خط خوردگی و هایلایت شده است و باقی ان کاملا سالم و دست نخورده می‌باشد.
تهران(تهران)
15.000 تومان
نویسنده : مهندس صابر امین یاوری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 19000