مهندسی هسته ایrss
دانشگاهی

2015-09-10 10.53.38
توضیحاتهمراه با کتاب حل مسایل(استاد و دانشجو)
اراک
توافقی تومان
نویسنده : پیتر اتکینز، جولیو دی پائولا
مترجم : دکتر سیف الله جلیلی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 25000