IMG_20180313_192917
توضیحاتسیگنالها و سیستمها
تهران(تهران)
15.000 تومان
مترجم : محمود دیانی
IMG_20180313_191552
توضیحات5 عدد کتاب کامپیوتر (زبان انگلیسی)
تهران(تهران)
70.000 تومان
1520943940216-624527273
توضیحاتهر کتاب ۲۰۰۰ تومان
تهران(تهران)
۲۰۰۰ تومان
1520943801530429943688
توضیحاتعلم پایه و تکنولوژی نوظهور
تهران(تهران)
۲۰۰۰ تومان
1520943682142-281825964
توضیحاتنوشته کلایدر متز
تهران(تهران)
۵۰۰۰ تومان
15209434697001726712718
توضیحاتسه واژه نامه
تهران(تهران)
1520943292602-2103259174
توضیحاتمترجم مرادی حقیقی
تهران(تهران)
۲۰۰۰ تومان
1520943093459-1145914344
توضیحاتمجانی
تهران(تهران)
مجانی تومان
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ مجموعه کتابها و جزوات ارشد مشاوره جهاد دانشگاهی
توضیحاتبا سلام. این مجموعه شامل 4 جلد کتاب راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی.روشهای تحقیق در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن زاده.فن
اصفهان(اصفهان)
150.000 تومان
نویسنده : جهاد دانشگاهی
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ روشهای تحقیق در علوم رفتاری
توضیحاتاین کتاب در حد خیلی نو و یکی از منابع کنکور ارشد مشاوره است. در صورت تمایل با شماره تماس بگیرید
اصفهان(اصفهان)
5.500 تومان
نویسنده : دکتر رمضان حسن زاده