15402189178401080819374
توضیحاتکتاب پویش پایگاه داده، براساس سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT تالیف شده و مفاهیم کاملا روان و گویا بیان شده
تهران
35.000 تومان
نویسنده : مهرداد سلامی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا و دست نخورده
قیمت روی جلد : 35000
IMG_20181018_105743
توضیحاتفروش 8 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
40.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105623
توضیحاتفروش 8 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
40.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105455
توضیحاتفروش 8 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
40.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105353
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105347
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105246
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105243
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105146
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز
IMG_20181018_105134
توضیحاتفروش 4 کتاب با قیمت باور نکردنی
تهران(تهران)
20.000 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : تمیز