20180803_145524
توضیحاتآکبند
تهران(تهران)
13.000 تومان
نویسنده : کریستوفر لاولاک
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : آکبند
قیمت روی جلد : 25000
20180803_150226
توضیحاتکتاب همراه با سی دی
تهران
4.500 تومان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : آکبند
قیمت روی جلد : 7000
20180803_144900
توضیحاتدسته بندی روانشناسی
تهران
6.000 تومان
نویسنده : دبی مندل
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : آکبند
قیمت روی جلد : 8500
20180803_144825
توضیحاتدسته بندی روانشناسی
تهران(تهران)
5.000 تومان
نویسنده : الن الکین
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : آکبند
قیمت روی جلد : 7500
20180803_145104
توضیحاتاین کتاب شامل سوالات رایج آزمونهای استخدامی است
تهران
5.000 تومان
نویسنده : جمشید واحدی
20180803_150136
توضیحاتاین کتاب مرجع اصلی کنکور ارشد مدیریت می باشد
تهران(تهران)
8.000 تومان
نویسنده : سید رضا سید جوادین
قیمت روی جلد : 11000
1533310484720
توضیحاتمشهد. قاسم آباد
مشهد مقدس
36.000 تومان
نویسنده : استیو تولتز
مترجم : پیمان خاکسار
قیمت روی جلد : 46000
15333046173531398334669
توضیحاتحدود ۲۰۰ جلد کتاب مذهبی و حوزوری یکجا بفروش میرسد شامل تفسیر و شرح لمعه و دانشنامه و ...
تهران(تهران)
۲۰۰۰۰۰ تومان
1533300649129-1976267187
توضیحاتکتاب ریاضیات تجربی جامع کنکور ۹۶
تهران
۴۰۰۰۰ تومان
نویسنده : سروش موئینی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 48000
20180803_143750
توضیحاتکتاب کاملا نو می باشد
تهران(تهران)
نویسنده : رضا مهربان
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا سالم و نو